Tarieven

Onze tarieven

Onze tarieven zijn gebaseerd op zesenveertig weken per jaar (twee-en-vijftig min zes weken vakantie). Onze vakantie wordt dus niet doorberekend. De prijs die u betaalt per maand is afhankelijk van het aantal keren dat uw hond met ons meeloopt. Het verschuldigde bedrag dient in de eerste week van iedere maand te worden voldaan.

1 x per week

€60

per maand

2 x per week

€115

per maand

3 x per week

€165

per maand

4 x per week

€210

per maand

5 x per week

€255

per maand

Wanneer u twee honden mee laat lopen op hetzelfde adres, rekenen we voor de tweede hond 10% korting op de wandeling.

Mocht u niet in de mogelijkheid verkeren om deel te nemen aan ons abonnement-systeem, dan kunt u ook deel nemen aan ons strippenkaarten-systeem. Indien u hier vragen over heeft, horen wij dat graag.