Tarieven Hondenuitlaatservice

Onze tarieven zijn gebaseerd op zesenveertig weken per jaar (twee-en-vijftig min zes weken vakantie). Onze vakantie wordt dus niet doorberekend. De prijs die u betaalt per maand is afhankelijk van het aantal keren dat uw hond met ons meeloopt. Het verschuldigde bedrag moet in de eerste week van iedere maand worden voldaan.

1 x per week € 50,00 per maand
2 x per week € 95,00 per maand
3 x per week €140,00 per maand
4 x per week €185,00 per maand
5 x per week €230,00 per maand

Als u twee honden mee laat lopen op hetzelfde adres, rekenen we voor de tweede hond 10% korting. Dit geldt overigens alleen voor de wandelingen.

Mocht u niet in de mogelijkheid verkeren om deel te nemen aan ons abonnement-systeem, dan kunt u ook deel nemen aan ons strippenkaarten-systeem. Indien u hier vragen over heeft, horen wij dat graag.

Snuffel&co | Bloemluststraat 54 | 2242VM te Wassenaar | telefoon: 0650872690 | info@snuffelenco.nl | KvK Haaglanden 52699382